Πορτρέτα

Φύση

Καλλιτεχνικά

Σχετικά

Επικοινωνία

  • English

Πορτρέτα

Στυλ

Στιγμές

Πάθος

 

Καλλιτεχνικά

Art 01

Macro

Life

 

Street Photography

Thessaloniki

 

Nature

 

Profetional

 

About

Apostolos Pougouras was born in Thessaloniki in 1988. Growing up with the cassette players of the 90’s, he always tried to reject the clumsy and the cheap and give something complete and tangible.

He has studied programming and while he continues to develop other programming languages, he turned one of his favorite occupations into a profession, always photographing what the eye does not see, but the emotion that the mind expresses.

O Απόστολος Πούγγουρας, γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη του 1988. Μεγαλωμένος με τα κασετόφωνα των 90’s προσπαθούσε πάντα να απορρίψει το πρόχειρο και το ευτελές και να δίνει κάτι ολοκληρωμένο και απτό.

Έχει σπουδάσει προγραμματισμό και ενώ συνεχίζει να εξελίσσει άλλες γλώσσες προγραμματισμού, μετέτρεψε μια από τις αγαπημένες του ασχολίες σε επάγγελμα, φωτογραφίζοντας πάντα αυτό που δεν βλέπει το μάτι, αλλά το συναίσθημα που εκφράζει το μυαλό.